Πολιτεία: Errepublika edo Estatua.

B. Cityn Trenera igo nintzenean, txartela begiratu, eta hara joan nintzen: 67. jesarlekura. Emakume bat zegoen nire lekuan, bere familiakoen ondoan jarrita. "Ardura dizu ni hemen eta zu nire lekuan esertzen bazara?S'il vous plaît". Buelta hartu eta hurrengo bagoira pasa nintzen, emakumeak libre utzitako lekua hartzera. Leku hori ere, okupatuta zegoen. Bikote gazte bat zegoen,... Continue Reading →

La desgracia de ser griego (Nikos dimou)

1 Definimos la felicidad como el estado (por lo general pasajero) en el que la realidad coincide con nuestros deseos. 2 Por analogía, desgracía debe ser la no coincidencia entre deseo y realidad. 3 En otras palabras, podemos denominar desgracia a la distancia entre deseo y realidad 4 Cuanto mayor es la distancia tanto más... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑